دما و گرما – (کلیک کن تا زمان ها نمایش داده شه)

کاملا منطبق بر برنامه آزمون 14 آذر 1399 – (ویژه یازدهم و دوازدهم)

جلسه اول : سه شنبه 4 آذر ساعت 21

جلسه دوم : جمعه 7 آذر ساعت 10 صبح

جلسه سوم : شنبه 8 آذر ساعت 21

ارائه تمام نکات تستی و جذاب حل مساله + بررسی ریز جزییات متن کتاب درسی

حل کلی سوال زیبا به سبک کنکورهای جدید با نگاه مفهومی و جذاب تر

ارائه دو نوع جزوه : جزوه تایپ شده + جزوه دست نویس طلایی

توجه مهم : جلسات فایل ویدیویی ندارند.

( و هرگونه ضبط و انتشار و دریافت فیلم به هرطریقی، بدون رضایت صاحب اثر می باشد.)

85
ریال 3,000,000